EASD Pablo Picasso

Información acerca da oferta educativa e das condicións de acceso á Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso de A Coruña

Resultado de imagen de escola pablo picasso coruña


Enlaces ás probas:
- Pruebas ( madurez y específica) acceso grado superior de Artes Plásticas; http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/18/probas_artes_plasticas_150312.pdf
- Prueba ( madurez y específica) acceso estudios superiores de Diseño http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2012/03/15/att00222.pdf
- Pruebas ( madurez y específica) acceso estudios superiores de Conservación y restauración http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2012/03/16/probas_crbbcc_020512.pdf


https://sway.com/PZEwTdXDQM3uSgh8

Para calquera outra información debedes dirixiros á secretaría do centro.

EASD Pablo Picasso

Os pelamios 2. 15001 A Coruña
tlf 981 225 396