MATERIAS

 MATERIAS QUE SE IMPARTEN NO CURSO 2017-18

MATERIAS  curso 2017-18
MATERIA CURSO PROFESOR/A
E.P.V. 1º 1º ESO A LAURA MOLINA
E.P.V. 1º 1º ESO B TEBA ARGIZ
E.P.V. 3º 3º ESO A ISABEL ALLER
E.P.V. 3º 3º ESO B ISABEL ALLER
E.P.V. 4º 4º ESO A luis blas
CULTURA AUDIOVISUAL TR 1º BACH  ISABEL ALLER
CULTURA AUDIOVISUAL TR 1º BACH  ISABEL ALLER
CULTURA AUDIOVISUAL TR 1º BACH  ISABEL ALLER
CULTURA AUDIOVISUAL TR 1º BACH  ISABEL ALLER
DEBUXO TECNICO 1º EO 1º BACH  Luis Blas
DEBUXO ARTISTICO 1º EO 1º BACH  AMPARO ARREDONDO
DEBUXO ARTISTICO 1º EO 1º BACH  AMPARO ARREDONDO
DEBUXO ARTISTICO 1º EO 1º BACH  LAURA MOLINA
DEBUXO ARTISTICO 1º EO 1º BACH  LAURA MOLINA
VOLUME EO PL 1º BACH  Montse llamas
VOLUME EO 1º BACH  AMPARO ARREDONDO
VOLUME EO 1º BACH  AMPARO ARREDONDO
VOLUME EO 1º BACH  AMPARO ARREDONDO
cultura audiovisual 2 TR 2º BACH  jose eulogio rouco
cultura audiovisual 2 TR 2º BACH  jose eulogio rouco
cultura audiovisual 2 TR 2º BACH  jose eulogio rouco
cultura audiovisual 2 TR 2º BACH  jose eulogio rouco
DESEÑO TR 2º BACH  luis blas
DESEÑO TR 2º BACH  luis blas
DESEÑO TR 2º BACH  LAURA MOLINA
DESEÑO TR 2º BACH  LAURA MOLINA
Fundamentos da arte 2 TR 2º BACH  LAURA MOLINA
Fundamentos da arte 2 TR 2º BACH  TEBA ARGIZ
Fundamentos da arte 2 TR 2º BACH  TEBA ARGIZ
Fundamentos da arte 2 TR 2º BACH  TEBA ARGIZ
DEBUXO TÉCNICO 2º EO 2º BACH  luis blas
DEBUXO ARTISTICO 2º EO 2º BACH  maria alvarez
DEBUXO ARTISTICO 2º EO 2º BACH  maria alvarez
DEBUXO ARTISTICO 2º EO 2º BACH  maria alvarez
DEBUXO ARTISTICO 2º EO 2º BACH  AMPARO ARREDONDO
T.E.G.P. 2º BACH  montse llamas
T.E.G.P. 2º BACH  montse llamas
T.E.G.P. 2º BACH  montse llamas
T.E.G.P. 2º BACH  montse llamas

Poden obter información acerca dos profesores que imparten as distintas materias no enlace DEPARTAMENTO.