DEPARTAMENTO

O curso 2017-2018, o Departamento de Artes Plásticas está integrado polos seguintes profesores, que imparten as materias especificadas por curso:


José Eulogio Rouco Lamela (Catedrático de Debuxo, Xefe de Departamento)

 • Cultura Audiovisual (2º Bac B-C-D-E)


  Montserrat Llamas Blanco 

  • Volume (1º Bac D) 
  • Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (2º Bac B, C, D, E) 


  Luis Blas y Blas

  • Debuxo Técnico (1º Bac A+D ) 
  • Debuxo Técnico (2º Bac A+C) 
  • Deseño (2º Bac C-D)
  • Educación Plástica e Visual (4º eso A)


    María Álvarez Fernández (Vicedirectora)

     • Debuxo artístico (2º Bac B, C, D)


     Isabel Aller Areas

     • Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3º eso A,B) 
     • Cultura Audiovisual (1º Bac C-D-E-F)


     Amparo Arredondo

     • Debuxo Artístico (1º Bac A,B, F)
     • Volume (1º Bac A, B, C)
     • Debuxo artístico (2º Bac E)


     Laura Molina Martinez Risco

      • Educación Plástica, Visual e Audiovisual (1º eso A) 
      • Debuxo Artístico (1º Bac D, E)
      • Fundamentos da Arte 2 (2º bach E)
      • Deseño (2º Bac B, e)

      Teba Argíz Romaní

      • Educación Plástica, Visual e Audiovisual (1º eso B) 
      • Fundamentos da arte II (2º Bac B, C, D)