DEPARTAMENTO

O curso 2018-2019, o Departamento de Artes Plásticas está integrado polos seguintes profesores, que imparten as materias especificadas por curso:


José Eulogio Rouco Lamela (Catedrático de Debuxo, Xefe de Departamento)

 • Cultura Audiovisual (2º Bac C-D-E-F)


  Montserrat Llamas Blanco 

  • Volume (1º Bac C) Plur 
  • Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (2º Bac A, B, C, D, E, F) 


  Carolina Miraz Díaz

  • Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3º eso A) 
  • Debuxo técnico (1º Bac A, C) 
  • Debuxo técnico (2º Bac A)
  • Deseño (2º Bac E, F)


    María Álvarez Fernández (Vicedirectora)

     • Debuxo artístico (2º Bac A, C, D, E, F)


     Isabel Aller Areas

     • Educación Plástica, Visual e Audiovisual (4º eso A, B) 
     • Cultura Audiovisual (1º Bac B-C-D-E)


     Laura Molina Martinez Risco

      • Debuxo artístico (1º Bac A, B, D, E) 
      • Deseño (2º Bac C, D)

      Juan Carlos López González

      •  Fundamentos da arte 2 (2º Bac C, D, E, F)


      Teba Argíz Romaní

      • Volume (1º Bac  B, D, E)
      • Educación Plástica, Visual e Audiovisual (1º eso A, B)