PENDENTES 2017/18


MATERIAS PENDENTES DAP CURSO 2017-18


EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 1º ESO

Os alumnos interesados en recuperar a materia deberán realizar un exame práctico e presentar as láminas incluídas no caderniño que deberán fotocopiar en consexería.
Para a realización das mesmas deben seguirse estrictamente as instrucións que figuran na portada de dito caderniño así como as que se especifican en cada unha das láminas.

As datas de revisión e entrega de láminas serán as seguintes:
- Revisión inicial de láminas, de 1 a 6 inclusive : XOVES 18 DE XANEIRO no 1º recreo.
- Revisión láminas 7ª- última: Venres 18/05/18 no primeiro recreo.
- Entrega final de láminas e realización do exame final: MÉRCORES 23/05/18 17:30 E entrega final de láminas

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 3º ESO

Ao alumnado coa materia pendente entregaráselle un cartafol con propostas e exercicios que se dividirán en dous bloques.
O primeiro bloque revisarase o día 15 de xaneiro no segundo recreo.
O segundo bloque revisarase o luns 7 de maio no segundo recreo.
A data do exame será o. MÉRCORES 23/05/18 16:30 Tamén data límite presentación traballos.
Os alumnos coa materia pendente serán convocados a unha reunión o día 23 de outubro no 2º recreo na aula de E. Plástica, para entregarlles o material.
As láminas/traballos suporán un 30% da nota final. O exame un 70%.
Para calquera outra información, dirixirse á profesora da materia (Isabel Aller Areas).

DEBUXO ARTÍSTICO I BAC

Os alumnos interesados en recuperar a materia deberán realizar dous exames prácticos parciais e presentar os traballos que especificados na documentación que poderán recoller en conserxería.
Para a realización dos mesmos deben seguirse estrictamente as indicacións que figuran en dita documentación.

As datas de revisión e entrega de láminas serán as seguintes:
- Revisión inicial da primeira parte dos traballos: XOVES 11 DE XANEIRO no 1º recreo.
- 1ª Entrega parcial de traballos e realización do 1º exame: MÉRCORES 31/01/18 16:30 Entrega de láminas.
- Revisión traballos xoves 19/04/17 no primeiro recreo.
- 2ª Entrega parcial de traballos e realización do 2º exame : MÉRCORES 25/04/18 18:00 Entrega de láminas.


CULTURA AUDIOVISUAL 1 BAC

Entrega de traballos CAU: Martes, 20 de marzo de 2018
Exame CAU: 18 abril 2018 . 16:30 Aula INF2/CAU

Os alumnos/as de Bacharelato coa Cultura Audiovisual de 1º pendente, deberán presentar os seguintes traballos en formato informático (pen-drive ou similar) na data proposta ao profesor da materia (José Eulogio Rouco Lamela):

1- 7 fotos que mostren un GPX (gran plano xeral), PX (plano xeral), PA (plano americano), PM (plano medio), PP (primeiro plano), PPP (primerísimo primeiro plano) e PD (plano detalle), realizadas polo alumno e debidamente identificadas.

2- 6 fotos que mostren os diferentes puntos de vista (ángulo medio, picado, contrapicado, cenital, nadir e aberrante), realizadas polo alumno e debidamente identificadas.

3- 6 fotos que mostren cada unha das seis regras de ouro, realizadas polo alumno e debidamente identificadas (ver páxina web de cultura audiovisual, páxina de fotografía) http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/p/fotografias.html

4- 4 fotos que mostren: movemento conxelado (velocidade de obturación rápida), exposición prolongada (velocidad de obturación lenta), profundidade de campo (diafragma cerrado) e enfoque selectivo (diafragma aberto) idem ant.

5- 4 fotos tratadas con photoshop, gimp ou similar (presentar orixinal e foto modificada): un retrato con iluminación artificial, unha paisaxe, unha montaxe (de duas ou mais fotos) e unha foto en b/n. http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/p/photoshop.html

6- 1 vídeo de realización propia elaborado con imaxes grabadas polo mesmo alumno e editada con Moviemaker ou similar. Debe incluir son e títulos de crédito. http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/p/manuales-e-instrucciones.html

De non presentar este traballos ou ben se estes son avaliados negativamente, o alumno/a deberá presentarse ao exame final que se celebrará o 18 de abril de 2018, previsiblemente na aula de INF2/CULTURA AUDIOVISUAL

Observacións: A materia de coñecemento preferente para este exame correspóndese coas unidades didácticas 1, 2, 3 (da páxima 43 á 53), 4 (da páxima 61 á 71), 5, 6 e 11 do libro de texto sinalado para a mesma. Calquera das dúas opcións suporá o 100% da nota. De non superar o 5, o alumno/a deberá acudir á convocatoria de setembro, na que só se poderá realizar o exame.

Para calquera outra información complementaria deberán dirixirse ó profesor de materia, José Eulogio Rouco Lamela.


Alumnos con materias pendentes. Ies adormideras, curso 2017-18

Materia: Epvav 1º ESO
1. Gimenez Gimenez, Manuel 2ºA
2. Gómez García, Nerea. 2ºA
3. Jiménez Amaya, Andrea. 2ºA
4. Martín Cabezali, Diana. 2ºA
5. Mendez zorrilla, Cristian. 2ºA
6. Neira Varela, Hugo. 2ºA

7. Martínez Pérez, Adrián 2ºA

--

8. Amaya Jiménez, Crsitian. 4ºAMateria EPVAV 3º ESO
1. Amaya Jiménez, Cristian 4ºA
2. Fernández López Antonio 4ºA
3. García Catoira, Clara 4ºA
4. Perez Garrido, Lúa 4ºA
5. Varela Varela, Pablo 4ºA


Materia Cultura Audiovisual I
1. Botana Pedreira, Alejandro. 2º C
2. Bouza Alfonso, Cristina 2º C
3. Caride Rodríguez, Lucía 2º E
4. Carpintero Bruzos, Brais 2º D
5. Carracedo Charlín, Paula 2º C
6. Carracedo Joglar, Samaira 2º D
7. Cornejo Aradas, Marta 2º E
8. Cousillas Otero, Isabel 2º E
9. García Casco, Marina 2º E
10. García López, Marina 2º E
11. Ioannu Domínguez, Ariadna Abigail 2ºE

Materia Debuxo Artístico I
1. Arnoso Casal, Isabel 2ºB
2. Blanco Rinaldi, Santiago 2ºB
3. Caride rodríguez, Lucía 2ºE
4. Carpintero Bruzos, Brais 2ºD
5. Carracedo Charlín, Paula 2ºC
6. Cornejo Aradas, Marta 2ºE
7. Cousillas Otero, Isabel 2ºE
8. Fernández Valeiro, Daniel 2ºC
9. Fidalgo Lata, Abel 2ºD
10. García Casco, Marina 2ºE
11. Ioannu Domínguez, Ariadna Abigail 2ºE
12. Mohamed Castro, Claudia Mina 2ºB
13. Toja Montans, Víctor 2ºC